Únor 2018

Vrážská kamera 2018 - propozice

25. února 2018 v 9:33 | L. |  Vrážská kamera
VRÁŽSKÁ KAMERA 2018

Foto a video klub ve Vráži, pod záštitou Obecního úřadu Vráž, vyhlašuje
8. ročník soutěže amatérských filmů VRÁŽSKÁ KAMERA

Soutěž se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 od 9.00 hodin v Základní škole ve Vráži u Berouna.

Podmínky soutěže
 • Veřejná videosoutěž je zcela volná. Účast není podmíněna členstvím v pořádajícím ani v jiném video klubu.
 • Soutěžící musí být občanem ČR a jeho film se neúčastnil žádného z minulých ročníků Vrážské kamery.
 • Média se soutěžními filmy zůstanou po soutěži v archivu pořadatele. Se souhlasem autora pak mohou být využity k propagaci soutěže Vrážská kamera.
 • Do soutěže bude zařazen pouze ten film, jehož autor (spoluautor nebo autorův zástupce) bude osobně přítomen při promítání!
Soutěžní kategorie pro rok 2018

Film do 15 minut
 • přihlásit můžete film libovolného tématu
 • na nosiči DVD
 • doporučená délka filmu maximálně 15 minut
Film do 3 minut
 • přihlásit můžete film libovolného tématu ve tvaru filmé zkratky, skeče, grotesky či animovaný film
 • na nosiči DVD
 • film nesmí přesáhnout 3 minuty délky
Technické podmínky

Filmy zasílejte ve formátu DVD, případně AVI (snímek, který nepůjde spustit, bude ze soutěže vyloučen).

Na DVD musí být uvedeno:
 • jméno a příjmení autora
 • soutěžní kategorie
 • název filmu
 • filmový žánr (dokument, film s příběhem, groteska...)
 • délka filmu
 • formát obrazu 4:3, 16:9
Program soutěže dne 21. dubna 2018

09.00 hod. - Zahájení soutěže, představení poroty, seznámení s organizací soutěže
09.30 hod. - Začátek promítání, které je volně přístupné veřejnosti. Autoři mohou svůj film uvést několika slovy.
 • Filmy se budou promítat v cca 45 minutových blocích. Mezi bloky budou krátké přestávky na občerstvení, delší přestávka na oběd, společné focení pořadatelů a účastníků.
 • Po skončení promítání vyhodnotí porota nejlepší filmy.
 • Bude udělena Cena diváka.
 • Všichni soutěžící obdrží Účastnický list.
 • Na závěr odborná porota zhodnotí soutěž.
Změna programu bude včas oznámena.

Ceny soutěže

Úspěšné filmy mohou získat:
 • Cenu odborné poroty
 • Cenu diváků
 • Čestné uznání
 • Odborná porota nebo pořadatel mohou udělit Čestné uznání filmu za zajímavý nebo neobvyklý tvůrčí počin autora (námět, originalitu), za nobvyklé technické řešení, dokumentární nebo výtvarnou hodnotu díla apod. Čestné uznání může dostat pouze ten film, který nebyl oceněn některou z hlavních cen.
 • Každý účastník, jehož film se promítal v soutěži Vrážská kamera 2018 obdrží Účastnický list.
Poznámky
 • Všechny filmy zaslané do soutěže Vrážská kamera projdou užším výběrem.
 • Vybrané filmy budou rozlosovány do promítacích bloků.
 • Názvy filmů, které pořadatel do soutěže vybere, budou v týdnu před vlastním konáním akce zveřejněny na webu Foto a video klubu ve Vráži: http://fotovideoklub.blog.cz/
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže snímky, které jsou v rozporu s charakterem soutěže, dobrými mravy, nebo jejichž kvalita nedosahuje minimální akceptovatelné úrovně technické nebo umělecké.
 • Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo neudělit některou z cen.
Účastnický poplatek: 0 Kč
Vstupné na akci je dobrovolné

Pokud s výše uvedenými podmínkami soutěže souhlasíte, posílejte své filmy na adresu:

Zdeněk Sojka
Pražská 72
267 11 Vráž u Berouna

Uzávěrka soutěže je 7. dubna 2018.

Únorová schůzka

8. února 2018 v 20:14 | L. |  Činnost klubu
Ve středu 7.2.2018 jsme se sešli na únorové schůzce v poněkud omezeném počtu z důvodu nemoci několika členů. Prodebatovali jsme chystanou soutěž Vrážská kamera a předběžný termín této akce jsme stanovili na 21.4.2018. Poté jsme prodiskutovali finance, bez kterých se plánovaná soutěž neobejde.
Standa přinesl několik vlastních fotografií a také plakátek, který přichystal pro nábor nových členů.
V další části schůzky jsme si pustili opravdu zajímavý a netradiční film, ve kterém Zdeněk zvěčnil sám sebe, kterak řídí svou poslední lokomotivu do důchodu. Běhěm promítání nás autor ještě upozornil na záběry, ve kterých jsou vidět místa ji ž 17 let zaniklá, nebo změněná k nepoznání. Shodli jsme se, že takový snímek má dnes již svou hodnotu a ani v budoudnu svůj smysl neztratí.

Na další schůzce se sejdeme 7.3.2018.