Únor 2017

Vrážská kamera 2017

19. února 2017 v 9:55 | L |  Vrážská kamera

Foto a video klub ve Vráži, pod záštitou Obecního úřadu Vráž, vyhlašuje
7. ročník soutěže amatérských filmů VRÁŽSKÁ KAMERA.

Soutěž se uskuteční v sobotu 8. dubna od 9.00 hodin v Základní škole ve Vráži u Berouna.


Podmínky soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit každý amatérský filmař. Účast ve videosoutěži není podmíněna členstvím v pořádajícím ani v jiném video klubu.
 • Soutěžící musí být občanem ČR
 • Přihlášený film se neúčastnil žádného z minulých ročníků Vrážské kamery.
 • Média se soutěžními filmy zůstanou po soutěži v archivu pořadatele. Po ukončení promítání může autor nosič s filmem vyžádat zpět, rovněž filmy, které neprojdou předvýběrem si mohou autoři vyžádat zpět. Filmy, které zůstanou pořadateli, mohou být se souhlasem autora využity k propagaci soutěže Vrážská kamera.
 • Do soutěže bude zařazen pouze ten film, jehož autor bude osobně přítomen při promítání.
 • Soutěžící může do soutěže přihlásit buď jeden film, jehož stopáž by neměla překročit 15 minut délky (15 min. je doporučená stopáž, v ojedinělých případech bude pořadatel tolerovat maximálně 18 min., pokud je to z hlediska děje snímku nezbytné) nebo max. 2 filmy do pěti minut délky.

Soutěžní kategorie pro rok 2017

Film do 15 minut
 • Téma: libovolné
 • Žánr: libovolný
 • Pouze na nosiči DVD (ideální formát je takový, který přehraje DVD přehrávač nikoliv počítač!)

Film do 5 minut
 • Téma: libovolné
 • Žánr: libovolný (filmová zkratka, skeč, groteska, animovaný film…)
 • Pouze na nosiči DVD (ideální formát je takový, který přehraje DVD přehrávač nikoliv počítač!)
Technické podmínky

Filmy zasílejte ve formátu AVI, DVD či MPEG 4.
Jak jsme výše uvedli, filmy budeme pouštět z DVD přehrávače. Pokud film nepůjde spustit, bude ze soutěže vyřazen.

Na DVD nosiči musí být uvedeno:
 • jméno a příjmení autora
 • název filmu
 • filmový žánr (dokument, film s příběhem, groteska...)
 • délka filmu
 • formát obrazu 4:3, 16:9

Program soutěže v sobotu dne 8. dubna 2017

9.00 h. Zahájení soutěže, představení poroty, seznámení s organizací soutěže
9.15 h. Začátek promítání, které je volně přístupné veřejnosti. Autoři mohou svůj film uvést několika slovy.

 • Filmy se budou promítat v cca 45 minutových blocích. Mezi bloky budou krátké přestávky na občerstvení, delší přestávka na oběd, společné focení pořadatelů a účastníků.
 • Po skončení promítání vyhodnotí porota nejlepší filmy.
 • Bude udělena Cena diváka.
 • Všichni soutěžící obdrží Účastnické listy.
 • Na závěr odborná porota zhodnotí soutěž.

Případná změna programu vyhrazena.


Ceny soutěže

Úspěšné filmy mohou získat:

 • Cenu odborné poroty

 • Cenu diváků

 • Čestné uznání
Odborná porota nebo pořadatel mohou udělit čestné uznání filmu za zajímavý nebo neobvyklý tvůrčí počin autora (námět, originalitu), za neobvyklé technické řešení, dokumentární nebo výtvarnou hodnotu díla apod. Čestné uznání může dostat pouze ten film, který nebyl oceněn některou z hlavních cen.

Každý účastník, jehož film se promítal v soutěži Vrážská kamera 2017, obdrží Účastnický list.

Poznámky:

Všechny filmy zaslané do soutěže Vrážská kamera 2017 projdou předkolem. Vybrané filmy budou zařazeny do promítacích bloků. Názvy filmů, které pořadatel do soutěže vybere, budou v týdnu před vlastním konáním akce zveřejněny na stránce Foto a video klubu ve Vráži.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže snímky, které jsou v rozporu s charakterem soutěže, dobrými mravy, nebo jejichž kvalita nedosahuje minimální akceptovatelné úrovně technické nebo umělecké.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo neudělit některou z cen.

Účastnický poplatek: 0 Kč
Vstupné na akci je dobrovolné


Zasláním filmu do soutěže vyslovujete souhlas s výše uvedenými podmínkami. Své filmy posílejte na adresu:

Zdeněk Sojka, Pražská 72, 267 11 Vráž u Berouna

Uzávěrka soutěže je 24. března 2017.